Przetworniki A/C sigma-delta
    Celem niniejszej pracy jest utworzenie programu ilustrującego działanie przetwornika A/C typu sigma-delta. Program ten mógłby stanowić pomoc naukową dla studentów i uczniów szkół średnich, chcących zapoznać się z procesem konwersji sygnału z postaci analogowej do cyfrowej jaki zachodzi w przetworniku typu sigma-delta. Jest uzupełniony pokazem działania filtra decymacyjnego, który z punktu widzenia teorii nie stanowi integralnej części przetwornika, jednak w praktyce prawie zawsze jest stosowany w celu konwersji sygnału wyjściowego do wygodniejszego formatu. Program ma możliwość zmiany parametrów sygnału wejściowego takich jak: kształt, amplituda, częstotliwość i wielkość składowej stałej w powiązaniu z możliwością zmiany częstotliwości próbkowania i prędkości animacji pozwalają na dokładne przeanalizowanie procesów zachodzących w układzie. Możliwe jest takie dobranie parametrów by ukazać różne błędy spowodowane np. przesterowaniem lub zbyt małą różnicą pomiędzy częstotliwością sygnału i próbkowania.

    Aby umożliwić zainteresowanym posługiwanie się tym programem niezależnie od typu komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania program został tak opracowany aby był maksymalnie uniwersalny w zakresie wymagań sprzętowych. Dlatego został stworzony w języku JAVATM.

    Ze względu na ograniczoną rozdzielczość ekranów komputerowych program został podzielony na dwa osobne okna. W pierwszym oknie umieszczono jak najwięcej elementów na raz, tak by przedstawić w całości istotę działania przetwornika na przeciętnym monitorze tj. o rozdzielczości 800x600, nawet za cenę dokładności i utraty pewnych szczegółów. Drugie okno już bez schematu prezentuje z większą dokładnością wykresy czasowe, wraz z danymi pojawiającymi się na wyjściu filtru decymacyjnego. Rozmiary tego okna zostały zwiększone do 1024x768 punktów. W obydwu przypadkach na samym dole znajduje się belka z kontrolkami służącymi do sterowania programem.

    Tu możesz pobrać kody źródłowe apletów przetwornik.java   wykresy.java lub aplety przetwornik.class   wykresy.class by pograć bez połączenia z Internetem.


skok do lewandowicz.eu